RAMSEC - firma istnieje od 1997 roku. Instalowane przez nas urządzenia i systemy wyróżniają się wysoką jakością i precyzją działania.


Nasze usługi mają charakter kompleksowy, od opracowania koncepcji lub projektu technicznego, poprzez dostawę urządzeń i ich instalację, do opracowania procedur bezpieczeństwa i przeszkolenia obsługi.


Świadczymy również gwarancyjne i pogwarancyjne usługi konserwacyjne i serwisowe.
Od chwili rozpoczęcia działalności zdobyliśmy wśród naszych Klientów miano profesjonalnego i rzetelnego partnera. Określamy faktyczne potrzeby w zakresie ochrony technicznej, projektujemy i realizujemy stosowne systemy, zapewniamy ich prawidłową eksploatację i konserwację.

Prowadzenie każdej działalności wiąże się obecnie z nagrożeniem stratami wynikającymi z: celowych działań przestępczych osób trzecich, awarii technicznych czy ryzyka umyślnego lub nieumyślnego spowodowania szkód przez pracowników firmy. Bezpieczeństwo osób i mienia jest więc jednym z istotnych warunków powodzenia przedsięwzięć gospodarczych.

Oferowane przez nas urządzenia i usługi minimalizują ryzyko związane z działaniem wymienionych wyżej czynników, a w szczególności minimalizują spowodowane przez nie straty. Dodatkowym, istotnym elementem działania systemów ochrony technicznej jest wymuszenie na personelu Państwa firmy przestrzegania bezpieczeństwa i dyscypliny pracy oraz obowiązujących procedur organizacyjnych.

Instalowane przez nas urządzenia i systemy wyróżniają się wysoką jakością i precyzją działania. Nasze usługi mają charakter kompleksowy, od opracowania koncepcji lub projektu technicznego, poprzez dostawę urządzeń i ich instalację, do opracowania procedur bezpieczeństwa i przeszkolenia obsługi. świadczymy również gwarancyjne i pogwarancyjne usługi konserwacyjne i serwisowe.

Wszystkie proponowane przez nas zabezpieczenia dobieramy indywidualnie, z uwzględnieniem Państwa potrzeb i wymagań. Usługi świadczymy profesjonalnie, z zachowaniem niezbędnych procedur bezpieczeństwa. Jesteśmy zdolni do zapewnienia Państwu bezpieczeństwa w stopniu odpowiadającym realnym potrzebom.


Nasze Produkty: