Systemy alarmowe


Kwestie związane z zapewnieniem odpowiedniej ochrony dotyczą zarówno większych, jak i średnich oraz mniejszych firm. Brak odpowiednich zabezpieczeń może narazić firmę na niepotrzebne koszty, zwiane ze stratami w mieniu oraz wynikające z zaburzenia jej normalnego funkcjonowania. Dlatego coraz więcej przedsiębiorców dostrzega konieczność zapatrzenia się w instalacje zapobiegające włamaniom i kradzieżom. Na rynku dostępnych jest obecnie wiele firm oferujących usługi w zakresie zabezpieczania obiektów. Jak wybrać odpowiednią? Postawić na jakość i doświadczenie. Nasza firma od wielu lat zakłada systemy alarmowe, tworzone w oparciu o rozwiązania Security, Rokonet, BOSCH, SATEL, PULSAR.


Bezpieczeństwo dla małych i dużych firm


Dodatkowym atutem współpracy z nami jest fakt, że zawsze przygotowujemy indywidualne projekty. Powstają one przy użyciu nowoczesnych i niezawodnych urządzeń w oparciu o realne potrzeby klientów i są pełni dostosowane do wymagań, jakie stawiają ich obiekty.


Wykorzystując wiedzę uzyskaną w trakcie realizacji licznych zamówień na systemy alarmowe, możemy wykonać projekt prostych, acz skutecznych instalacji dla małych obiektów, jak też opracować i wdrożyć koncepcje o dużym skomplikowania, które sprawdzą się w obiektach o dużej powierzchni.


Ponadto w tym ostatnim przypadku możemy przygotować systemy integrujące. Ich zadaniem jest koordynowanie działania instalacji odpowiedzialnych za ochronę obiektu z jego infrastrukturą techniczną. Rozwiązanie to pozwala jeszcze lepiej chronić firmą przed działaniami o charakterze przestępczym.


Więcej niż ochrona mienia


Choć głównym zadaniem systemów alarmujących jest zabezpieczanie firmy przed włamaniami, kradzieżą czy próbą uszkodzenia obiektu, to jednak mogą one spełniać również inne dodatkowe funkcje. Na życzenie naszych klientów możemy wyposażyć przygotowywane instalacje w specjalne czujniki odpowiedzialne za wykrywanie różnego rodzaju niebezpieczeństw takich jak pożar, zalanie, czy ulatnianie się gazów.


Dzięki ich zastosowaniu zminimalizowaniu ulega ryzyko wynikające z powstania tego rodzaju zagrożeń. Pozwala to zredukować szkody oraz ochronić życie i zdrowie. Aby system jeszcze lepiej spełniał zadania w tym zakresie, jesteśmy również w stanie uczynić go odpowiedzialnym za nadzorowanie działania całego sprzętu. Wczesne wykrywanie nieprawidłowości działania infrastruktury technicznej przyczyni się do zapobiegania występowaniu sytuacji o niebezpiecznym charakterze.


Dla klientów, którzy zdecydują się na zamontowanie naszych systemów alarmowych w kilku swoich obiektach, przygotowaliśmy opcję ich monitoringu z jednego wybranego punktu, co znacznie ułatwia obsługę i nadzór nad nimi.

Oferta
Systemy Alarmowe
Systemy alarmowe
Oferowane rozwiązania: GE Security, Rokonet, BOSCH, SATEL, PULSAR
Naszym Klientom oferujemy usługi związane z systemami o zróżnicowanej wielkości i stopniu skomplikowania. Wykonujemy i obsługujemy zarówno proste systemy chroniące małe obiekty, jak i systemy złożone, w tym zintegrowane z innymi systemami ochrony i infrastruktury technicznej obiektu.

Projektowane i instalowane przez nas systemy sygnalizacji włamania i napadu mogą być wyposażone dodatkowo w czujniki zadymienia, przekroczenia progowych stężeń gazów, zalania itp. a także monitorować prawidłowość funkcjonowania urządzeń i instalacji infrastruktury technicznej w nadzorowanym obiekcie.

Klientom, którzy posiadają obiekty w różnych lokalizacjach oferujemy systemy monitoringu umożliwiające precyzyjny nadzór poszczególnych systemów obiektowych z jednego centralnego stanowiska ochrony.

Wszystkie stosowane przez nas urządzenia i materiały posiadają wymagane prawem polskim i UE dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania.

Systemy projektujemy i realizujemy z wykorzystaniem wielokrotnie sprawdzonych urządzeń renomowanych firm krajowych i zagranicznych, między innymi: Tecnoalarm, DSC, GE Security, Rokonet, BOSCH, SATEL, PULSAR i wielu innych.

Nasze Produkty: