Systemy alarmowe Warszawa


Oferowane rozwiązania: GE Security, Rokonet, BOSCH, SATEL, PULSAR


Naszym Klientom oferujemy usługi związane z zakładaniem systemów alarmowych o zróżnicowanej wielkości i stopniu skomplikowania. Wykonujemy i obsługujemy zarówno proste systemy alarmowe chroniące małe obiekty, jak i systemy złożone, w tym systemy integrujące umożliwiające współpracę wielu systemów ochrony i infrastruktury technicznej obiektu.

Projektowane i instalowane przez nas systemy sygnalizacji włamania i napadu mogą być wyposażone dodatkowo w czujniki zadymienia, przekroczenia progowych stężeń gazów, zalania itp. Mogą również monitorować prawidłowość funkcjonowania urządzeń i instalacji infrastruktury technicznej w nadzorowanym obiekcie.
Klientom, którzy posiadają obiekty w różnych lokalizacjach oferujemy systemy monitoringu umożliwiające precyzyjny nadzór poszczególnych systemów w różnych obiektach z jednego centralnego stanowiska ochrony.

Wszystkie stosowane przez nas urządzenia i materiały posiadają wymagane prawem polskim i UE dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania.

Nasze systemy projektujemy i realizujemy z wykorzystaniem wielokrotnie sprawdzonych urządzeń renomowanych firm krajowych i zagranicznych: Tecnoalarm, DSC, GE Security, Rokonet, BOSCH, SATEL, PULSAR i wielu innych.

Polecamy również różnego rodzaju mechaniczne i autonomiczne systemy kontroli dostępu.

Oferta
Systemy Alarmowe
Systemy alarmowe
Oferowane rozwiązania: GE Security, Rokonet, BOSCH, SATEL, PULSAR
Naszym Klientom oferujemy usługi związane z systemami o zróżnicowanej wielkości i stopniu skomplikowania. Wykonujemy i obsługujemy zarówno proste systemy chroniące małe obiekty, jak i systemy złożone, w tym zintegrowane z innymi systemami ochrony i infrastruktury technicznej obiektu.

Projektowane i instalowane przez nas systemy sygnalizacji włamania i napadu mogą być wyposażone dodatkowo w czujniki zadymienia, przekroczenia progowych stężeń gazów, zalania itp. a także monitorować prawidłowość funkcjonowania urządzeń i instalacji infrastruktury technicznej w nadzorowanym obiekcie.

Klientom, którzy posiadają obiekty w różnych lokalizacjach oferujemy systemy monitoringu umożliwiające precyzyjny nadzór poszczególnych systemów obiektowych z jednego centralnego stanowiska ochrony.

Wszystkie stosowane przez nas urządzenia i materiały posiadają wymagane prawem polskim i UE dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania.

Systemy projektujemy i realizujemy z wykorzystaniem wielokrotnie sprawdzonych urządzeń renomowanych firm krajowych i zagranicznych, między innymi: Tecnoalarm, DSC, GE Security, Rokonet, BOSCH, SATEL, PULSAR i wielu innych.

Nasze Produkty: