System kontroli dostępu


Wzrost znaczenia nowoczesnych technologii, komputeryzacja pracy oraz postępująca specjalizacja – wszystkie te czynniki mają istotny wpływ na oblicze współczesnego rynku pracy. Przekładają się one również na kwestie bezpieczeństwa. Choć w związku z informatyzacją przedsiębiorstw coraz większym zagrożeniem staja się cyberataki, to wciąż poważne ryzyko dla firmy tworzy również nienależyte zabezpieczenie jej obiektu przed wstępem nieuprawnionych osób. Dlatego też chcąc dostarczać naszym klientom kompletny zestaw rozwiązań zapewniających dokładną ochronę obiektu przed wszelkiego rodzaju ryzykownymi zaradzeniami, nie mogliśmy pominąć w naszej ofercie systemów kontroli dostępu.


Zarządzaj dostępem w swoim obiekcie


Ochrona danych przedsiębiorstwa zawsze była istotnym problemem, kwestia ta nabiera jednak coraz większego znaczenia. W związku ze zmianami regulacji prawnych, zwiększoną konkurencja oraz stale rosnącym znaczeniem innowacji i własności intelektualnej zachodzi konieczność dokładnej kontroli dostępu nie tylko do sieci informatycznych, ale także przestrzeni firmy. Jeśli zależy Ci na możliwość nadzoru nad tym, kto wchodzi i porusza się po Twoim obiekcie, skorzystaj z naszej usługi zakładania systemu kontroli dostępu.


System kontroli dostępu składa się z zespołu połączonych elementów, ograniczającego przestrzeń, po których mogą poruszać się pracownicy i tworzącego obszary, do których wstęp mają tylko i wyłącznie osoby posiadające niezbędne uprawnienia.


Zaprojektujemy dla Ciebie system, który nie tylko spełni Twoje oczekiwania, ale także zapewni wysoką funkcjonalność i nie będzie w żadnej mierze negatywnie wpływać na działanie przedsiębiorstwa. Nasze instalacje tworzymy przy użyciu urządzeń renomowanych producentów takich jak CORRAL, ROGER, MicroMade, EVVA, SALTO, GEZE, PULSAR. W efekcie damy Ci możliwość pełnej kontroli nad zarządzaniem dostępem w obiekcie Twojej firmy.


Zoptymalizuj kontrolę czasy pracy


System kontroli dostępu, szczególnie kiedy został powiązany z monitoringiem wizyjnym, pozwala łatwo wykryć i zapobiec próbom wtargnięcia do obiektu firmy przez osoby nieuprawione. To jednak niejedyna zaleta tego rodzaju instalacji. Montowane przez nas systemy wyposażone są bowiem również w funkcję rejestracji czasu pracy.


Dzięki temu rozwiązaniu system umożliwia dokładną kontrolę m.in. obecności pracowników w firmie, sprawdzania ich punktualności, a także wykrywania niezgłoszonego opuszczenia stanowiska pracy. Jego zastosowania pozwala na zewidencjowanie danych dotyczących ilości czasu, jakie pracownik spędził w danym miesiącu w firmie z uwzględnieniem spóźnień, nieobecności, czy zwolnień, co z koli. Decydując się na montaż naszego systemu, zyskujesz skuteczne narzędzie pozwalające zoptymalizować kontrolę czasu pracy w firmie.

Oferta
Systemy Kontroli Dostępu
Systemy kontroli dosępu, w tym RCP
Oferowane rozwiązania: CORRAL, ROGER, MicroMade, EVVA, SALTO, GEZE, PULSAR
Oferujemy Państwu usługi obejmujące systemy o różnym stopniu złożoności i zasadzie działania:

  • Systemy mechaniczne (Master Key) oparte o wkładki cylindryczne i zamki mechaniczne. Na podstawie planu klucza tworzone są poziomy dostępu dla poszczególnych użytkowników w obiekcie lub w firmie. Cechą charakterystyczną systemu Master Key jest istnienie klucza generalnego (master), który otwiera wszystkie zamki w systemie.
  • Autonomiczne systemy mechatroniczne, w których klasyczne zamknięcia mechaniczne uzupełnione są o dodatkową weryfikację realizowaną za pomocą zintegrowanych czytników: kart chipowych, kart zbliżeniowych, pastylek DALLAS lub szyfratorów. Elektronika umieszczana jest w okuciach (szyldach) lub we wkładkach cylindrycznych. W związku z tym systemy mechatroniczne mogą być realizowane także jako uzupełnienie istniejących zamknięć a ich elementy mogą pracować jako pojedyncze zamknięcia z dodatkową weryfikacją użytkownika. Systemy mechatroniczne stosowane są w przypadkach, w których - z różnych względów - nie jest możliwe lub wskazane prowadzenie okablowania niezbędnego dla klasycznych systemów kontroli dostępu (np. w hotelach)
  • Klasyczne systemy kontroli dostępu działające w oparciu o urządzenia wykonawcze: zamknięcia elektryczne (zwory elektromagnetyczne i elektrozaczepy), bramki różnych typów, szlabany itp. Urządzenia te sterowane mogą być przez czytniki kart magnetycznych, chipowych i zbliżeniowych, szyfratory, piloty radiowe lub czytniki biometryczne. Zespoły składające się z urządzenia wykonawczego i czytników mogą pracować autonomicznie lub w sieci jako nadzorowane i sterowane z jednego stanowiska w czasie rzeczywistym. Na życzenie Klienta system kontroli dostępu może zostać wyposażony w wyspecjalizowane czytniki i oprogramowanie umożliwiające rejestrację czasu pracy, a także współpracować z systemami SWiN i telewizji dozorowej. Systemy wideodomofonowe i domofonowe wieloabonenckie i osiedlowe, zintegrowane z kontrolą dostępu lub telewizją dozorową.
  • Systemy zarządzanie ruchem osobowym realizowane za pomocą bramek, barier, furt i kołowrotów. Zapewniamy dostawę urządzeń wraz z elementami wygrodzeń w różnych standardach wykończenia. Elementy wykonawcze urządzeń przystosowujemy do istniejących systemów kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy lub wdrażamy nowe spełniające aktualne potrzeby inwestora.

Wszystkie stosowane przez nas urządzenia i materiały posiadają wymagane prawem polskim i UE dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania. Systemy projektujemy i realizujemy z wykorzystaniem wielokrotnie sprawdzonych urządzeń renomowanych firm krajowych i zagranicznych, między innymi: GE Security, EFF-EFF ABLOY, CORRAL, ROGER, MicroMade, EVVA, SALTO, GEZE, PULSAR, GASTOP i wielu innych.

Nasze Produkty: