Systemy nagłośnienia informacyjnego


Dużą rolę w kwestiach związanych z bezpieczeństwem obiektów odgrywa opracowanie i wdrożenie skutecznych procedur na wypadek wystąpienia zdarzeń o niebezpiecznym charakterze. Jednak nawet podjęcie takich kroków nie daje gwarancji, że w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia uda się bez większych problemów przeprowadzić sprawnie ewakuacje obiektu. Zwłaszcza że w budynku mogą przebywać osoby, które nie znają jego rozkładu oraz rozmieszczenia w nim wyjść ewakuacyjnych.


Pomocnym wówczas okazać się może system nagłośnienia informacyjnego. Pozwoli on przekazać komunikaty dotyczące tego, jakimi drogami należy opuścić budynek. Zadanie te spełnią jednak jedynie odpowiednio rozplanowane systemy wyposażone w głośniki o odpowiedniej jakości dźwięku, czyli właśnie takie jak te dostępne w naszej ofercie.


Zastosowanie systemów nagłośnienia


Projektujemy systemy nagłośnienia informacyjnego wraz z DSO (dźwiękowy sygnał ostrzegawczy), które pozwalają na możliwie najszybsze poinformowanie osób przebywających na terenie obiektu o zaistnieniu zagrożenia oraz pokierowanie ich do wyjść ewakuacyjnych. Opracowując koncepcje systemu, możemy uwzględnić również dodatkowe funkcje, jakie powinien wypełniać.


Systemy nagłośnienia informacyjnego wykorzystywane są na szeroką skalę w rozmaitych obiektach – od budynków użyteczności publicznej, przez siedziby firm, po sklepy i hipermarkety. Sprawdzą się jednak wszędzie tam, gdzie niezbędne jest przekazywanie komunikatów do publicznej wiadomości. Dobrym przykładem działania tej funkcji systemów nagłośnienia jest ich użycie na dworcach kolejowych i autobusowych czy lotniskach, gdzie służą do informowania pasażerów o przybyciu, odjeździe lub odlocie lub ewentualnych opóźnieniach czy zmianach w aktualnym rozkładzie.


Systemy nagłośnienia używane są obecnie chętnie do przekazywania treści nie tylko o charakterze informacyjnym, ale także reklamowym. Dotyczy to zwłaszcza obiektów o charakterze handlowym, które oprócz przekazywania komunikatów marketingowych, stosują je do puszczania muzyki, w celu uprzyjemnia klientom zakupów i zachęcania ich do częstszych odwiedzin.


W wielu obiektach wykorzystuje się również tego rodzaju systemy do nagłaśniania sal konferencyjnych oraz innych przestrzeni, gdzie mają miejsca imprezy o masowym charakterze, podczas których zachodzi konieczność zastosowania instalacji złożonej z głośników. Pozwala to wszystkim osobom uczestniczącym w wydarzeniu usłyszeć prelegenta lun osobę recytującą teksty czy wykonującą piosenki.


Profesjonalne zakładanie systemów nagłośnienia informacyjnego


Oferujemy zakładanie systemów nagłośnienia informacyjnego w obiektach różnego rodzaju. Jesteśmy w stanie przygotować projekt, który uwzględni potrzeby klienta oraz wymogi akustyczne panujące w jego obiekcie. Dokładnie planujemy liczbę głośników i ich rozmieszczenie, dzięki czemu przekazywane komunikaty są w pełni zrozumiałe dla odbiorcy, a jakość dźwięku stoi na wysokim poziomie. Duży wpływ na to, że dźwięk płynący z naszych systemów nagłośnienia informacyjnego odznacza się czystym i klarownym brzmieniem, mają również komponenty użyte przy ich tworzeniu. Projektując i wykonując systemy, korzystamy wyłącznie z najlepszych dostępnych na rynku rozwiązań dostarczanych przez firmy takie jak BOSCH, DYNACORD, Elektronika.

Oferta
Systemy nagłośnienia informacyjnego
Systemy nagłośnienia informacyjnego, w tym DSO
Oferowane rozwiązania: BOSCH, DYNACORD, Elektronika
Oferujemy systemy nagłośnieniowe dla sal konferencyjnych, obiektów handlowych i sportowych, dworców itp. Rodzaj i typ urządzeń oraz konfigurację systemów dostosowujemy do: potrzeb i oczekiwań Inwestora oraz warunków lokalnych. Stosujemy urządzenia renomowanych firm krajowych i zagranicznych w tym: BOSCH, DYNACORD, Elektronika i innych.

Wszystkie stosowane przez nas urządzenia i materiały posiadają wymagane prawem polskim i UE dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania.

Nasze Produkty: