Systemy nagłośnienia informacyjnego, w tym DSO


Oferowane rozwiązania: BOSCH, DYNACORD, Elektronika


Oferujemy systemy nagłośnienia informacyjnego dla sal konferencyjnych, obiektów handlowych i sportowych, dworców itp. Rodzaj i typ urządzeń oraz konfigurację systemów dostosowujemy do potrzeb i oczekiwań inwestora oraz warunków lokalnych.


Stosujemy urządzenia renomowanych firm krajowych i zagranicznych: BOSCH, DYNACORD, Elektronika i innych.


 Nasza firma Ramsec Warszawa oferuje zakładanie systemów integrujących.

Oferta
Systemy nagłośnienia informacyjnego
Systemy nagłośnienia informacyjnego, w tym DSO
Oferowane rozwiązania: BOSCH, DYNACORD, Elektronika
Oferujemy systemy nagłośnieniowe dla sal konferencyjnych, obiektów handlowych i sportowych, dworców itp. Rodzaj i typ urządzeń oraz konfigurację systemów dostosowujemy do: potrzeb i oczekiwań Inwestora oraz warunków lokalnych. Stosujemy urządzenia renomowanych firm krajowych i zagranicznych w tym: BOSCH, DYNACORD, Elektronika i innych.

Wszystkie stosowane przez nas urządzenia i materiały posiadają wymagane prawem polskim i UE dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania.

Nasze Produkty: