Systemy telewizji dozorowej (monitoringu wizyjnego)


Oferowane rozwiązania: BOSCH, GE Security, Samsung, LG


Oferujemy Państwu usługi związane z projektowaniem, montażem i konserwacją wewnętrznych i zewnętrznych systemów telewizji dozorowej (CCTV).


Zakładanie telewizji dozorowej rozpoczynamy od analizy potrzeb Klienta. Budowane systemy telewizji dozorowej obejmują systemy proste składające się z kilku kamer jak i bardzo złożone wielorejestratorowe używające kamer SpeedDome, krosownic wizyjnych, rozbudowanego sterowania, macierzy dyskowych itp.


Do budowy monitoringu wizyjnego tworzymy systemy przewodowe, w tym te wykorzystujące łączność światłowodową oraz systemy oparte o łącza radiowe. Stosujemy wyłącznie wielokrotnie sprawdzone urządzenia o wysokim poziomie technicznym i gwarantowanej jakości.


Wszystkie stosowane przez nas urządzenia i materiały posiadają wymagane prawem polskim i UE dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania.


Projektujemy i wykonujemy systemy z wykorzystaniem urządzeń firm: BOSCH, GE Security, Samsung, LG i wielu innych.

Oferta
Systemy Telewizji Dozorowej
Systemy telewizji dozorowej (monitoringu wizyjnego)
Oferowane rozwiązania: BOSCH, GE Security, Samsung, LG
Oferujemy Państwu usługi związane z projektowaniem, montażem i konserwacją wewnętrznych i zewnętrznych systemów telewizji dozorowej (CCTV).

Proponowane przez nas rozwiązania są wynikiem szczegółowej analizy potrzeb Klienta w zakresie ochrony systemami telewizji dozorowej i obejmują zarówno systemy proste składające się z kilku kamer jak i bardzo złożone wielorejestratorowe zawierające kamery SpeedDome, krosownice wizyjne, rozbudowane sterowania, macierze dyskowe itp. Realizujemy systemy przewodowe, w tym z łącznością światłowodową oraz systemy oparte o łącza radiowe.

Projektujemy i wykonujemy systemy z wykorzystaniem urządzeń firm: BOSCH, GE Security, Samsung, LG i wielu innych. Stosujemy wyłącznie wielokrotnie sprawdzone urządzenia o wysokim poziomie technicznym i gwarantowanej jakości.

Wszystkie stosowane przez nas urządzenia i materiały posiadają wymagane prawem polskim i UE dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania.

Nasze Produkty: