Systemy telewizji dozorowanej


W przypadku, kiedy doszło do kradzieży lub aktu wandalizmu na terenie Twojego obiektu, a sprawca nie został ujęty na gorącym uczynku, pomocne w jego ujęciu będzie nagranie monitoringu. Widoczne kamery zamontowane na budynku mogą okazać się również pomocne w odstraszaniu potencjalnych przestępców. To tylko niektóre z rozlicznych zalet, jakie zapewniają systemy telewizji dozorowanej.


Pokazują one jednak, że warto o kwestiach bezpieczeństwo w firmie warto myśleć wielotorowo. Użycie systemu kamer może bowiem znacząco pomóc w podniesieniu poziomu ochrony obiektu i tym samym uchronieniu przedsiębiorstwa przed stratami finansowymi, powstałymi w wyniku działania złodziei lub związanymi z koniecznością usuwania skutków uszkodzenia mienia. O ile rzecz jasna cała instalacja zostanie odpowiednio zaprojektowana i wykonana. A na to właśnie możesz liczyć, podejmując współpracę z naszą firmą.


Monitoring wizyjny dostosowany do Twoich potrzeb


Stworzymy dla Ciebie monitoring wizyjny dostosowany w pełni do Twoich potrzeb. Zanim przystąpimy do pracy, zawsze szczegółowo wypytujemy klientów o ich preferencje i oczekiwania, przeprowadzamy również drobiazgową analizę ich obiektu. Uzyskane tę drogą informacje pozwalają nam opracować projekty, które nie tylko pomagają w skuteczniejszym zabezpieczeniu budynków przed złodziejami i wandalami, ale spełniają także dodatkowe funkcje.


Monitoring wizyjny – jak wskazuje jego nazwa – odpowiedzialny jest za rejestrowanie obrazu. Pozwala to na stałe nadzorowanie wszystkiego, co dzieje się nie tylko w obrębie, ale także we wnętrzu obiektu. W efekcie system telewizji dozorowanej oprócz ochrony przed kradzieżą czy zniszczeniem mienia umożliwia także sprawdzenie na bieżąco tego, kto wchodzi do budynku. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie monitoringu wspólnie z kontrolą dostępu. Zintegrowania obu tych systemów stworzy skuteczną zaporę przed wtargnięciem na teren firmy osób niepowołanych.


Monitoring wizyjny nie tylko jednak rejestruje, co dzieje się wewnątrz i na zewnątrz obiektu, ale także utrwala wszystkie zdarzenia. Nagrania mogą być cennym materiałem dowodowym i to zarówno w sprawach karnych, jak i kwestiach związanych z roszczeniami pracowników z tytułu wypadków. Również w przypadku, gdy dojdzie do zniszczenia wyposażanie firmy posiadanie zarejestrowanego przebiegu zdarzenia, będzie bardzo pomocne w ustaleniu personaliów odpowiedzialnych za to osób.


System telewizji dozorowanej to również dobre narzędzie do kontrolowania sytuacji w firmie. Jego zamontowanie daje odpowiednie narzędzie do nadzorowania pracy zatrudnionych osób i tym samym zwiększania ich efektywności. Dzięki temu rozwiązaniu można bowiem zweryfikować, czy pracownicy są obecni w firmie, ale także czy realizują swoje obowiązki. Monitoring jest również świetnym sposobem do wykrywania nadużyć takich jak kradzieże sprzętu biurowego czy wykorzystywanie urządzeń należących firmy do celów prywatnych.


Profesjonalne zakładanie monitoringu


Zakładanie monitoringu wizyjnego to jeden z obszarów, w których specjalizujemy się od wielu lat. Dlatego doskonale rozumiemy, że aby mógł spełniać swoje zadania, musi być odpowiednio rozplanowany. Dlatego rozmieszczamy kamery w taki sposób, aby swoim zasięgiem obejmowały możliwie największą przestrzeń.


Zależnie od potrzeb klienta dobieramy ich ilość. W mniejszych o obiektach tworzymy prostsze systemy złożone jedynie z kilku kamer. Tymczasem dla obiektów o dużej powierzchni oraz mniej typowej architekturze przygotowujemy instalacje monitoringu o większym stopniu skomplikowania, na które składają m.in. kamery SpeedDome, krosownice wizyjne, rozbudowane sterowanie, macierze dyskowe itp.


Wszystkie nasze systemy niezależnie do ich złożoności, zapewniają bezawaryjne i skuteczne działanie, co przyczynia się wydatnie do podniesienia poziomu bezpieczeństwa firmy lub instytucji. Przy realizacji naszych systemów wykorzystujemy przewody światłowodowe, a także urządzenia przekazujące sygnały drogą radiową, dzięki czemu możemy jeszcze lepiej dostosować je do wymagań stawianych przez budynek klienta. Na niezawodność tworzonych przez nas instalacji monitoringu wizyjnego duży wpływ mają również stosowane komponenty. Używamy wyłącznie wysokiej klasy urządzeń producentów takich jak BOSCH, GE Security, Samsung, LG.

Oferta
Systemy Telewizji Dozorowej
Systemy telewizji dozorowej (monitoringu wizyjnego)
Oferowane rozwiązania: BOSCH, GE Security, Samsung, LG
Oferujemy Państwu usługi związane z projektowaniem, montażem i konserwacją wewnętrznych i zewnętrznych systemów telewizji dozorowej (CCTV).

Proponowane przez nas rozwiązania są wynikiem szczegółowej analizy potrzeb Klienta w zakresie ochrony systemami telewizji dozorowej i obejmują zarówno systemy proste składające się z kilku kamer jak i bardzo złożone wielorejestratorowe zawierające kamery SpeedDome, krosownice wizyjne, rozbudowane sterowania, macierze dyskowe itp. Realizujemy systemy przewodowe, w tym z łącznością światłowodową oraz systemy oparte o łącza radiowe.

Projektujemy i wykonujemy systemy z wykorzystaniem urządzeń firm: BOSCH, GE Security, Samsung, LG i wielu innych. Stosujemy wyłącznie wielokrotnie sprawdzone urządzenia o wysokim poziomie technicznym i gwarantowanej jakości.

Wszystkie stosowane przez nas urządzenia i materiały posiadają wymagane prawem polskim i UE dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania.

Nasze Produkty: