OFERTA

SYSTEMY
KONTROLI DOSTĘPU (SDK)

Systemy Kontroli Dostępu są istotnym elementem zwiększającym stopień bezpieczeństwa. Pozwalają na automatyczne selekcjonowanie osób pragnących wejść do strefy chronionej na uprawnione i nieuprawnione. Najprostsze, obejmujące pojedyncze przejście (np. drzwi), pełnią rolę elektronicznego klucza. Rozbudowane i skomplikowane regulują ruch osobowy w dużych obiektach lub zespołach obiektów, pozwalają na ewidencję wejścia i opuszczenia danej strefy.

Projektowanie

Realizacja
projektów

Obsługa
techniczna

Systemy mogą współpracować różnego typu urządzeniami wykonawczymi: elektrozaczepami, zworami elektromagnetycznymi, zamkami elektronicznymi, bramkami różnego typu, szlabanami, windami, depozytorami kluczy i wieloma innymi.

Specjalizowanymi systemami kontroli dostępu oferowanymi przez nas są systemy hotelowe oraz mechaniczne systemy klucza generalnego.

Dodatkowe, opcjonalne oprogramowanie pozwala na uruchomienie biura przepustek lub rejestracji czasu pracy.

 

SKD mogą pracować autonomicznie lub być zintegrowane z innymi systemami ochrony technicznej: telewizją dozorową, kontrolą dostępu, systemami sygnalizacji pożaru. Przy pracy autonomicznej i w ramach integracji możliwe jest centralne administrowanie systemem oraz prezentowanie stanu poszczególnych przejść na mapach obiektu.

Oferowane przez nas SKD są projektowane i instalowane pod konkretne, realne potrzeby naszych Klientów.

 

 

Do tworzenia systemów używamy wyłącznie urządzeń i materiałów posiadających dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania wymagane prawem polskim i UE.

W instalowanych systemach stosujemy urządzenia producentów:
– ROGER
– BOSCH
– MICROMADE
– SATEL
– SALTO (systemy hotelowe)
– ASSA-ABLOY
– EVVA
– FREIBERGER
– PULSAR
– CARRIER F&S (dawne UTC Fire & Security
– GASTOP
– GUNNEBO
i wielu innych.

Zainstalowane przez nas systemy mają zapewnioną obsługę serwisową gwarancyjną i pogwarancyjną.

Systemy sygnalizacji włamania i napadu

Wykonujemy i obsługujemy zarówno proste systemy chroniące małe obiekty, jak i systemy złożone, w tym zintegrowane z innymi systemami ochrony i infrastruktury technicznej obiektu.

Systemy kontroli dostępu

Oferujemy Państwu usługi obejmujące systemy o różnym stopniu złożoności i zasadzie działania.

Systemy ochrony przeciwpożarowej budynków

Projektujemy, instalujemy i serwisujemy systemy niezależnie od ich wielkości i zakresu działania.

Systemy telewizji dozorowej monitoringu wizyjnego

Oferujemy Państwu usługi związane z projektowaniem, montażem i konserwacją wewnętrznych i zewnętrznych systemów telewizji

Systemy okablowania strukturalnego

Wykonujemy okablowanie pionowe i poziome w technologii konwencjonalnej kat/kl. 3, 5/D, 6/E i światłowodowej.

Systemy nagłośnienia informacyjnego

Oferujemy Państwu usługi obejmujące systemy o różnym stopniu złożoności i zasadzie działania.

Systemy integrujące

Współczesne systemy technicznej ochrony obiektów w dużej części przystosowane są do wzajemnej integracji. Na przykład, systemy telewizji dozorowej mogą współpracować z systemami sygnalizacji włamania i kontroli dostępu.