OFERTA

SYSTEMY WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU

Oferujemy dwa rodzaje systemów: Systemy Sygnalizacji Pożaru (SSP)  i Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO)

Zadaniem SSP jest wykrycie pożaru na możliwie wczesnym etapie poprzez pomiar wielkości fizycznych charakterystycznych dla źródła zagrożenia pożarowego. Przekroczenie zadanych progów reakcji powoduje wyzwolenie alarmu pożarowego i uruchomienie sterowań określonych w scenariuszu pożarowym obiektu. System automatycznie załącza zainstalowane w nim sygnalizatory a w przypadku zainstalowania odpowiednich nadajników, także jednostkę PSP.

Projektowanie

Realizacja
projektów

Obsługa
techniczna

Oferowane przez nas SSP są projektowane i instalowane w sposób zgodny ze stosownymi przepisami dotyczącymi ochrony pożarowej obiektów. Szeroki wolumen systemów różnych producentów pozwala nam sprostać wymaganiom określonym przepisami nawet dla dużych, skomplikowanych technologicznie obiektów.

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze są rozszerzeniem SSP o rozwinięte funkcje głosowego przekazywania alarmów. Chociaż ich podstawową funkcją jest alarmowanie w przypadku pożaru, mogą służyć również do emisji komunikatów ostrzegających o innych zagrożeniach i nakazujących ustaloną wcześniej formę reakcji osób znajdujących się w obiekcie. Nadawanie komunikatów alarmowych może być wyzwalane zdalnie – np. z SSP lub realizowane za pomocą mikrofonów, w tym mikrofonu strażaka. Z uwagi na wymaganą odporność ogniową urządzeń i łączy kablowych DSO są w stanie wypełniać swoje funkcje również w warunkach rozwiniętego pożaru. Poza funkcjami alarmowymi DSO może służyć do nadawania bieżących komunikatów lub tła muzycznego.

W wielu przypadkach konieczność wyposażenia obiektu w SSP lub DSO jest określona przepisami lub wymaganiami PSP.

Do tworzenia systemów używamy wyłącznie urządzeń i materiałów posiadających dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania wymagane prawem polskim i UE.

W instalowanych systemach stosujemy urządzenia producentów:
– POLON
– BOSCH
– ESSER
– SCHRACK
– AMBIENT
– CARRIER F&S (dawne UTC Fire & Security)
i wielu innych.

Zainstalowane przez nas systemy mają zapewnioną obsługę serwisową gwarancyjną i pogwarancyjną. 

Systemy sygnalizacji włamania i napadu

Wykonujemy i obsługujemy zarówno proste systemy chroniące małe obiekty, jak i systemy złożone, w tym zintegrowane z innymi systemami ochrony i infrastruktury technicznej obiektu.

Systemy kontroli dostępu

Oferujemy Państwu usługi obejmujące systemy o różnym stopniu złożoności i zasadzie działania.

Systemy ochrony przeciwpożarowej budynków

Projektujemy, instalujemy i serwisujemy systemy niezależnie od ich wielkości i zakresu działania.

Systemy telewizji dozorowej monitoringu wizyjnego

Oferujemy Państwu usługi związane z projektowaniem, montażem i konserwacją wewnętrznych i zewnętrznych systemów telewizji

Systemy okablowania strukturalnego

Wykonujemy okablowanie pionowe i poziome w technologii konwencjonalnej kat/kl. 3, 5/D, 6/E i światłowodowej.

Systemy nagłośnienia informacyjnego

Oferujemy Państwu usługi obejmujące systemy o różnym stopniu złożoności i zasadzie działania.

Systemy integrujące

Współczesne systemy technicznej ochrony obiektów w dużej części przystosowane są do wzajemnej integracji. Na przykład, systemy telewizji dozorowej mogą współpracować z systemami sygnalizacji włamania i kontroli dostępu.