Sawimed Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Sawicach

Rodzaj wykonanych prac:

Opracowanie dokumentacji wykonawczej oraz realizacja systemów:

  • włamania i napadu
  • kontroli dostępu
  • telewizji dozorowej
  • sygnalizacji alarmu pożarowego
  • instalacji przyzywowej
  • instalacji telefonicznej wraz z dostawą urządzeń czynnych
  • telewizji kablowej
  • okablowania strukturalnego wraz z dostawą urządzeń czynnych