CERTYFIKATY - POŚWIADCZENIA

Sprostanie wciąż rozwijającej się technologii związanej z nasza branżą wymaga permanentnego zdobywania wiedzy. Powstające nowe rozwiązanie informatyczno-technologiczne wymuszają ciągłe szkolenie, które potwierdzone są otrzymanymi certyfikatami. W tej zakładce przedstawiamy Państwu zaświadczenia oraz certyfikaty ukończonych przez naszych specjalistów kursów i szkoleń. Pokazujemy przyznane koncesje i poświadczenia uwiarygadniające naszą firmę i kompetencje pracowników.