Ochrona techniczna, teletechnikaFirma Ramsec specjalizuje się w instalowaniu nowoczesnych urządzeń i systemów ochrony technicznej. Projektuje i buduje systemy alarmowe, systemy kontroli dostępów, systemy przeciwpożarowe oraz inne systemy powiązane z ochroną techniczną obiektów, firm i instytucji.


Prowadzenie każdej działalności wiąże się obecnie z zagrożeniem stratami wynikającymi z celowych działań przestępczych osób trzecich, awarii technicznych czy ryzyka umyślnego lub nieumyślnego spowodowania szkód przez pracowników firmy. Bezpieczeństwo osób i mienia jest więc jednym z istotnych warunków powodzenia przedsięwzięć gospodarczych.


Zadaniem systemów alarmowych jest zabezpieczanie obiektów przed włamaniami. Składają się na nie wszelkiego rodzaju czujniki ruch i detektory oraz sygnalizatory, systemy powiadamiania oraz blokady uniemożliwiające kradzież lub ucieczkę.


System kontroli dostępu zbudowany jest ze współpracujących ze sobą urządzeń elektronicznych i mechanicznych, których działanie ma na celu ograniczenie lub odcięcie użytkownikom dostępu do stref chronionych przez ten system. Różnego rodzaju systemy identyfikacji umożliwią dostęp do odpowiednich stref. Może być również używany do kontroli czasu pracy.


O konieczności stosowanie systemów przeciwpożarowych nie trzeba nikogo przekonywać. Oparte są przede wszystkim na optycznych czujnikach dymu. Ich zadaniem jest wykrywanie zagrożenia, włączanie systemów alarmowych oraz powiadamiane straży pożarnej. Systemy przeciwpożarowe połączone są z układem sterowania oddymiania przez okna, klapy lub z pomocą wentylatorów oddymiających.


Systemy telewizji dozorowej to układ pewnej ilości kamer z możliwością rejestrowania obrazów. Są to nieodzowne systemy monitoringu wizyjnego podwyższające bezpieczeństwo chronionych obiektów.


Każdy tworzony system wymaga odpowiedniego okablowania strukturalnego. System okablowania strukturalnego opierać się może na technologii konwencjonalnej lub światłowodowej.


Trudno wyobrazić sobie salę konferencyjną, obiekt handlowy, halę sportową czy dworzec bez właściwego nagłośnienia. Pewna ilość głośników, wzmacniaczy i nadajników tworzy odpowiedni do konkretnego obiektu systemy nagłośnienia informacyjnego.


Systemy integrujące technicznej ochrony obiektów pozwalają na współpracę różnych systemów zwiększając tym samym poziom bezpieczeństwa chronionych obiektów.


Wszystkie te systemu i powiązane z nimi usługi radykalnie zmniejszają ryzyko związane z działaniem wymienionych na początku czynników, a w szczególności minimalizują spowodowane przez nie straty. Dodatkowym, istotnym elementem działania systemów ochrony technicznej jest wymuszenie na personelu firm przestrzegania zasad bezpieczeństwa i dyscypliny pracy oraz obowiązujących procedur organizacyjnych.


pp
rp
ot

Nasze Realizacje:

chjmin

Centrum Handlowe Janki
Centrum Handlowe Janki w Jankach k/Warszawy

Opracowanie dokumentacji wykonawczej i realizacja wymiany systemów:- sygnalizacji włamania i napadu,- kontroli dostępu,- telewizji dozorowej IP
szczegóły

kub

Budynek Pałacowy, Ośrodek konferencyjno szkoleniowy w Krubkach Górkach

Wykonanie pełnego zakresu robót teletechnicznych dla obiektu.
szczegóły

wawz

ConectaPLUS Sp. z o.o.
Budynek Dworca PKP Warszawa Zachodnia

Wykonanie pełnego zakresu robót elektrycznych i teletechnicznych w ramach generalnego remontu dworca. szczegóły

sawice

SAWIMED Sp. z o.o.
Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Sawicach

Wykonanie pełnego zakresu robót teletechnicznych dla obiektu.
szczegóły

zobacz

Nasze Produkty: