O FIRMIE

Firma Ramsec została założona w 1997r. Od początku istnienia specjalizuje się w projektowaniu, kompletowaniu dostaw, instalowaniu i serwisie systemów teletechnicznych ze szczególnym ukierunkowaniem na systemy ochrony technicznej. Przez ponad 20 lat funkcjonowania wypracowane zostały przez nas wartościowe relacje z kooperantami, dostawcami i producentami. Zdobyte podczas realizacji wielu projektów doświadczenie i kompetencje naszych pracowników pozwalają nam uczestniczyć w realizacji zadań o dużej skali i stopniu skomplikowania.

Bazą w kontaktach z naszymi Klientami, jest prawidłowa ocena ich potrzeb i oczekiwań w zakresie systemów i instalacji teletechnicznych, w tym systemów ochrony technicznej. Na tej podstawie proponowane są konkretne rozwiązania techniczne łączące funkcjonalność eksploatacyjną i bezawaryjność, zgodność z obowiązującymi normami i przepisami oraz optymalizację nakładów.

Nasi Klienci mogą skorzystać z kompleksu usług począwszy od rozpoznania potrzeb i opracowania koncepcji ich zaspokojenia, poprzez opracowanie dokumentacji projektowej, zainstalowanie systemów, przeszkolenie obsługi – do sprawowania opieki serwisowej gwarancyjnej i pogwarancyjnej.

Dysponujemy kadrą wyszkolonych specjalistów legitymujących się wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie systemów teletechnicznych w tym ochrony technicznej.

Firma posiada koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usługo ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego oraz Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Trzeciego Stopnia

W oferowanych systemach stosujemy wyłącznie materiały i urządzenia posiadające stosowne dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania, wymagane prawem polskim i UE.