OFERTA

Nasza oferta obejmuje:

  • systemy bezpieczeństwa obiektów (SAP, DSO, CCTV, SSNiW, KD, RCP)
  • instalacje niskoprądowe i elektryczne

W naszej pracy stawiamy sobie za cel wysokie kompetencje w zakresie oferowanych przez naszą firmę produktów i usług. Wynikiem tego jest uzyskanie autoryzacji czołowych producentów oferowanych systemów.

Wykonujemy instalacje bezpieczeństwa, gdzie wymagane jest posiadanie Koncesji i Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego  

Projektowanie

Realizacja
projektów

Obsługa
techniczna

Usługi polecamy administratorom, zarządcom nieruchomości, osobom odpowiedzialnym za utrzymanie obiektów w sprawności technicznej. Ofertę kierujemy do instytucji samorządowych, rządowych, obiektów użyteczności publicznej, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, developerów oraz firm budowlanych jako solidny podwykonawca.

Prace wykonujemy w budynkach biurowych, magazynowych, centrach handlowych, budynkach zabytkowych, obiektach służby zdrowia, obiektach sportowych, szkołach.

Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu

Wykonujemy i obsługujemy zarówno proste systemy chroniące małe obiekty, jak i systemy złożone, w tym zintegrowane z innymi systemami ochrony i infrastruktury technicznej obiektu.

Systemy kontroli dostępu

Oferujemy Państwu usługi obejmujące systemy o różnym stopniu złożoności i zasadzie działania.

Systemy Wykrywania i Sygnalizacji Pożaru

Projektujemy, instalujemy i serwisujemy systemy niezależnie od ich wielkości i zakresu działania.

Systemy telewizji dozorowej

Oferujemy Państwu usługi związane z projektowaniem, montażem i konserwacją wewnętrznych i zewnętrznych systemów telewizji

Systemy okablowania strukturalnego

Wykonujemy okablowanie pionowe i poziome w technologii konwencjonalnej kat/kl. 3, 5/D, 6/E i światłowodowej.

Systemy integrujące

Współczesne systemy technicznej ochrony obiektów w dużej części przystosowane są do wzajemnej integracji. Na przykład, systemy telewizji dozorowej mogą współpracować z systemami sygnalizacji włamania i kontroli dostępu.