OFERTA

SYSTEMY
INTEGRUJĄCE

Współczesne Systemy Ochrony Technicznej stwarzają w większości możliwości wzajemnej integracji na różnych poziomach.

Podstawowy poziom wykorzystuje różnego typu wyjścia i wejścia posiadanych przez urządzenia wchodzące w skład integrowanych systemów – np. alarm z czujki nadzorującej drzwi powoduje uruchomienie lub podwyższenie parametrów rejestracji obrazu z kamery obserwującej ten obszar.

Projektowanie

Realizacja
projektów

Obsługa
techniczna

Zaawansowane integratory oparte są o oprogramowanie pozwalające na stworzenie zalgorytmizowanych powiązań logicznych pomiędzy systemami lub urządzeniami wchodzącymi w skład różnych systemów. Integratory te umożliwiają pełne zarządzanie i nadzór nad SSWiN, SKD i STD oraz nadzór SSP, DSO i sterowania oddymianiem. Pozwalają również na precyzyjne wyszukiwanie i analizę określonych w czasie i lokalizacji zdarzeń, zarejestrowanych przez różne systemy ochrony technicznej. Integratory posiadają także rozbudowane funkcje wizualizacji pozwalające na nadzorowanie stanów poszczególnych systemów i ich elementów w czasie realnym wraz ze zobrazowaniem tych stanów na mapach obiektu lub obiektów.

Systemy integrujące są zawsze dobierane indywidualnie, z uwzględnieniem faktycznych potrzeb w zakresie oprogramowania i sprzętu.

W naszych realizacjach posługujemy się oprogramowaniem firm:

AXXONSOFT

IFTER

Systemy sygnalizacji włamania i napadu

Wykonujemy i obsługujemy zarówno proste systemy chroniące małe obiekty, jak i systemy złożone, w tym zintegrowane z innymi systemami ochrony i infrastruktury technicznej obiektu.

Systemy kontroli dostępu

Oferujemy Państwu usługi obejmujące systemy o różnym stopniu złożoności i zasadzie działania.

Systemy ochrony przeciwpożarowej budynków

Projektujemy, instalujemy i serwisujemy systemy niezależnie od ich wielkości i zakresu działania.

Systemy telewizji dozorowej monitoringu wizyjnego

Oferujemy Państwu usługi związane z projektowaniem, montażem i konserwacją wewnętrznych i zewnętrznych systemów telewizji

Systemy okablowania strukturalnego

Wykonujemy okablowanie pionowe i poziome w technologii konwencjonalnej kat/kl. 3, 5/D, 6/E i światłowodowej.

Systemy nagłośnienia informacyjnego

Oferujemy Państwu usługi obejmujące systemy o różnym stopniu złożoności i zasadzie działania.

Systemy integrujące

Współczesne systemy technicznej ochrony obiektów w dużej części przystosowane są do wzajemnej integracji. Na przykład, systemy telewizji dozorowej mogą współpracować z systemami sygnalizacji włamania i kontroli dostępu.