OFERTA

Systemy nagłośnienia informacyjnego

Dużą rolę w kwestiach związanych z bezpieczeństwem obiektów odgrywa opracowanie i wdrożenie skutecznych procedur na wypadek wystąpienia zdarzeń o niebezpiecznym charakterze. Jednak nawet podjęcie takich kroków nie daje gwarancji, że w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia uda się bez większych problemów przeprowadzić sprawnie ewakuacje obiektu. Zwłaszcza że w budynku mogą przebywać osoby, które nie znają jego rozkładu oraz rozmieszczenia w nim wyjść ewakuacyjnych.

Projektowanie

Realizacja
projektów

Obsługa
techniczna

Projektujemy systemy nagłośnienia informacyjnego wraz z DSO (dźwiękowy sygnał ostrzegawczy), które pozwalają na możliwie najszybsze poinformowanie osób przebywających na terenie obiektu o zaistnieniu zagrożenia oraz pokierowanie ich do wyjść ewakuacyjnych. Opracowując koncepcje systemu, możemy uwzględnić również dodatkowe funkcje, jakie powinien wypełniać.

Systemy nagłośnienia informacyjnego wykorzystywane są na szeroką skalę w rozmaitych obiektach – od budynków użyteczności publicznej, przez siedziby firm, po sklepy i hipermarkety. Sprawdzą się jednak wszędzie tam, gdzie niezbędne jest przekazywanie komunikatów do publicznej wiadomości. Dobrym przykładem działania tej funkcji systemów nagłośnienia jest ich użycie na dworcach kolejowych i autobusowych czy lotniskach, gdzie służą do informowania pasażerów o przybyciu, odjeździe lub odlocie lub ewentualnych opóźnieniach czy zmianach w aktualnym rozkładzie.

Systemy nagłośnienia używane są obecnie chętnie do przekazywania treści nie tylko o charakterze informacyjnym, ale także reklamowym. Dotyczy to zwłaszcza obiektów o charakterze handlowym, które oprócz przekazywania komunikatów marketingowych, stosują je do puszczania muzyki, w celu uprzyjemnia klientom zakupów i zachęcania ich do częstszych odwiedzin.

W wielu obiektach wykorzystuje się również tego rodzaju systemy do nagłaśniania sal konferencyjnych oraz innych przestrzeni, gdzie mają miejsca imprezy o masowym charakterze, podczas których zachodzi konieczność zastosowania instalacji złożonej z głośników. Pozwala to wszystkim osobom uczestniczącym w wydarzeniu usłyszeć prelegenta lun osobę recytującą teksty czy wykonującą piosenki.

Oferujemy zakładanie systemów nagłośnienia informacyjnego w obiektach różnego rodzaju. Jesteśmy w stanie przygotować projekt, który uwzględni potrzeby klienta oraz wymogi akustyczne panujące w jego obiekcie. Dokładnie planujemy liczbę głośników i ich rozmieszczenie, dzięki czemu przekazywane komunikaty są w pełni zrozumiałe dla odbiorcy, a jakość dźwięku stoi na wysokim poziomie. Duży wpływ na to, że dźwięk płynący z naszych systemów nagłośnienia informacyjnego odznacza się czystym i klarownym brzmieniem, mają również komponenty użyte przy ich tworzeniu. Projektując i wykonując systemy, korzystamy wyłącznie z najlepszych dostępnych na rynku rozwiązań dostarczanych przez firmy takie jak BOSCH, DYNACORD, Elektronika.

Wszystkie stosowane przez nas urządzenia i materiały posiadają wymagane prawem polskim i UE dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania.

Systemy sygnalizacji włamania i napadu

Wykonujemy i obsługujemy zarówno proste systemy chroniące małe obiekty, jak i systemy złożone, w tym zintegrowane z innymi systemami ochrony i infrastruktury technicznej obiektu.

Systemy kontroli dostępu

Oferujemy Państwu usługi obejmujące systemy o różnym stopniu złożoności i zasadzie działania.

Systemy ochrony przeciwpożarowej budynków

Projektujemy, instalujemy i serwisujemy systemy niezależnie od ich wielkości i zakresu działania.

Systemy telewizji dozorowej monitoringu wizyjnego

Oferujemy Państwu usługi związane z projektowaniem, montażem i konserwacją wewnętrznych i zewnętrznych systemów telewizji

Systemy okablowania strukturalnego

Wykonujemy okablowanie pionowe i poziome w technologii konwencjonalnej kat/kl. 3, 5/D, 6/E i światłowodowej.

Systemy nagłośnienia informacyjnego

Oferujemy Państwu usługi obejmujące systemy o różnym stopniu złożoności i zasadzie działania.

Systemy integrujące

Współczesne systemy technicznej ochrony obiektów w dużej części przystosowane są do wzajemnej integracji. Na przykład, systemy telewizji dozorowej mogą współpracować z systemami sygnalizacji włamania i kontroli dostępu.