OFERTA

SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU (SSWiN)

Zagadnienia związane z zapewnieniem właściwej ochrony obiektów lub ich części przed włamaniami lub napadami powinny być przedmiotem zainteresowania praktycznie każdej firmy, niezależnie od jej wielkości. Podstawowym środkiem bezpieczeństwa w tym zakresie są Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN).

Projektowanie

Realizacja
projektów

Obsługa
techniczna

Oferowane przez nas SSWiN są projektowane i instalowane pod konkretne, realne potrzeby naszych Klientów.

Mogą to być małe, proste systemy przeznaczone do ochrony wnętrz obiektów ale także duże wielofunkcyjne systemy łączące ochronę wnętrz, ochronę obwodową obiektów i terenów oraz wykrywanie i sygnalizowanie różnego typu zagrożeń (zalanie, dym, wypływ gazów itp.) i awarii technologicznych.

SSWiN mogą pracować autonomicznie lub być zintegrowane z innymi systemami ochrony technicznej: telewizją dozorową, kontrolą dostępu, systemami sygnalizacji pożaru.

Stany alarmowe są sygnalizowane przez dedykowane sygnalizatory lub prezentowane za pomocą programów do wizualizacji, które ułatwiają jednoznaczne określenie źródła alarmu, co jest szczególnie istotne w przypadku rozległych, skomplikowanych obiektów. Istnieje możliwość włączenia systemów SSWiN w systemy monitoringu wykonywanego przez lokalne agencje ochrony i przywołania załóg interwencyjnych.

 

Do tworzenia systemów używamy wyłącznie urządzeń i materiałów posiadających dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania wymagane prawem polskim i UE.

W instalowanych systemach stosujemy urządzenia producentów:
– BOSCH,
– MB SECURE HONEYWELL
– SATEL
– PULSAR
– CARRIER F&S (dawne UTC Fire & Security)
– ROKONET
i wielu innych.

Zainstalowane przez nas systemy mają zapewnioną obsługę serwisową gwarancyjną i pogwarancyjną.

 

 

Systemy sygnalizacji włamania i napadu

Wykonujemy i obsługujemy zarówno proste systemy chroniące małe obiekty, jak i systemy złożone, w tym zintegrowane z innymi systemami ochrony i infrastruktury technicznej obiektu.

Systemy kontroli dostępu

Oferujemy Państwu usługi obejmujące systemy o różnym stopniu złożoności i zasadzie działania.

Systemy ochrony przeciwpożarowej budynków

Projektujemy, instalujemy i serwisujemy systemy niezależnie od ich wielkości i zakresu działania.

Systemy telewizji dozorowej monitoringu wizyjnego

Oferujemy Państwu usługi związane z projektowaniem, montażem i konserwacją wewnętrznych i zewnętrznych systemów telewizji

Systemy okablowania strukturalnego

Wykonujemy okablowanie pionowe i poziome w technologii konwencjonalnej kat/kl. 3, 5/D, 6/E i światłowodowej.

Systemy nagłośnienia informacyjnego

Oferujemy Państwu usługi obejmujące systemy o różnym stopniu złożoności i zasadzie działania.

Systemy integrujące

Współczesne systemy technicznej ochrony obiektów w dużej części przystosowane są do wzajemnej integracji. Na przykład, systemy telewizji dozorowej mogą współpracować z systemami sygnalizacji włamania i kontroli dostępu.