OFERTA

SYSTEMY TELEWIZJI DOZOROWEJ (STD)

Systemy Telewizji Dozorowej, popularnie nazywane systemami monitoringu, w wersji podstawowej, pozwalają na bieżący podgląd i rejestrację obrazów z kamer stałych lub ruchomych. Rozbudowane i wielofunkcyjne STD mogą zostać wyposażone w funkcje rozpoznawania i śledzenia osób i obiektów, reagowania na przekroczenie linii lub wejście w strefę, rozpoznawania tablic rejestracyjnych i wiele innych.

Projektowanie

Realizacja
projektów

Obsługa
techniczna

 

STD zintegrowane z innymi systemami ochrony technicznej są doskonałym narzędziem dającym możliwość wizualnej identyfikacji przyczyn zagrożeń wykrytych przez inne SOT. Archiwowane nagrania mogą w znacznym stopniu ułatwić działanie organów ścigania a także stać się dowodami procesowymi.

 

 

Oferowane przez nas systemy mogą wykorzystywać, jako urządzenia centralne, specjalizowane rejestratory lub serwery z odpowiednim oprogramowaniem. Pomimo ogromnego rozwoju techniki cyfrowej i związanego z tym coraz szerszym przechodzeniem na STD IP oferujemy również systemy umożliwiające wykorzystanie istniejącego okablowania dla telewizji analogowej, oparte na nowoczesnych, wysokorozdzielczych kamerach analogowych różnych standardów.

 

Oferowane przez nas SKD są projektowane i instalowane pod konkretne, realne potrzeby naszych Klientów.

Do tworzenia systemów używamy wyłącznie urządzeń i materiałów posiadających dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania wymagane prawem polskim i UE.

W instalowanych systemach stosujemy urządzenia producentów:
– DAHUA
– HIKVISION
– BCS
– VIDEOTEC
– AXIS
– ALNET
– CBC GANZ
– CARRIER F&S (dawne UTC Fire & Security)
i wielu innych.

Zainstalowane przez nas systemy mają zapewnioną obsługę serwisową gwarancyjną i pogwarancyjną.

Systemy sygnalizacji włamania i napadu

Wykonujemy i obsługujemy zarówno proste systemy chroniące małe obiekty, jak i systemy złożone, w tym zintegrowane z innymi systemami ochrony i infrastruktury technicznej obiektu.

Systemy kontroli dostępu

Oferujemy Państwu usługi obejmujące systemy o różnym stopniu złożoności i zasadzie działania.

Systemy ochrony przeciwpożarowej budynków

Projektujemy, instalujemy i serwisujemy systemy niezależnie od ich wielkości i zakresu działania.

Systemy telewizji dozorowej monitoringu wizyjnego

Oferujemy Państwu usługi związane z projektowaniem, montażem i konserwacją wewnętrznych i zewnętrznych systemów telewizji

Systemy okablowania strukturalnego

Wykonujemy okablowanie pionowe i poziome w technologii konwencjonalnej kat/kl. 3, 5/D, 6/E i światłowodowej.

Systemy nagłośnienia informacyjnego

Oferujemy Państwu usługi obejmujące systemy o różnym stopniu złożoności i zasadzie działania.

Systemy integrujące

Współczesne systemy technicznej ochrony obiektów w dużej części przystosowane są do wzajemnej integracji. Na przykład, systemy telewizji dozorowej mogą współpracować z systemami sygnalizacji włamania i kontroli dostępu.