Instytut Techniki Budowlanej ul. Ksawerów 21 – Warszawa

Rodzaj wykonywanych prac:

Opracowanie dokumentacji wykonawczej i realizacja systemów (w 16 budynkach):

  • sygnalizacji włamania i napadu z elementami sygnalizacji alarmu pożarowego i stężeń gazów
  • kontroli dostępu
  • telewizji dozorowej
  • domofonowych
  • integracja obiektowych systemów SWiN i realizacja centrum monitorowania alarmów