Muzeum Etnograficzne – Warszawa

Rodzaj wykonanych prac.

Realizacja systemów ochrony technicznej w ramach II etapu realizacji w tym:

  • sygnalizacji alarmu pożarowego
  • oddymiania grawitacyjnego
  • sygnalizacji włamania i napadu
  • kontroli dostępu
  • telewizji dozorowej