Ostatnie
realizacje

Przedstawiamy Państwu miejsca, budynki i firmy które skorzystały z naszych rozbudowanych usług teletechnicznych związanych z ochroną i monitorowaniem obiektów. W wielu z nich instalowaliśmy systemy alarmowe, systemy kontroli dostępów i systemy przeciwpożarowe. W hotelach, instytucjach, laboratoriach, budynkach użyteczności publicznej, pomieszczeniach biurowo-produkcyjnych instalowaliśmy nasze systemy, również takie jak systemy nagłośnienia informacyjnego, systemy okablowania strukturalnego i systemy telewizji dozorowej. W wielu firmach i obiektach łączyliśmy zabezpieczenia przez dostarczanie systemów integrujących. Choć większość naszych realizacji miała miejsce w Warszawie i okolicach, to równie chętnie wykonamy je w dowolnej części Polski.

Centrum Handlowe Janki w Jankach k/Warszawy

W ramach zadania rozbudowy Centrum Handlowego w Jankach przez firmę STRABAG Sp. z o.o. nasza firma w ramach podwykonawstwa wykonała szeroki zakres instalacji niskoprądowych. Rodzaj wykonywanych prac: Opracowanie dokumentacji wykonawczej oraz realizacja systemów:...

PKS POLONUS S.A. Dworzec PKS Warszawa Zachodnia

Rodzaj wykonywanych prac: dźwiękowego systemu ostrzegawczego w ramach I etapu realizacji. sygnalizacji włamania i napadu modernizacja nagłośnienia dworca kontroli dostępu

Laboratorium Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej – Pionki

Rodzaj wykonywanych prac: sygnalizacji włamania i napadu z elementami sygnalizacji stężeń gazów kontroli dostępu telewizji dozorowej domofonowych

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1 – Warszawa

Rodzaj wykonywanych prac: Opracowanie dokumentacji wykonawczej i realizacja systemów ( w 2 budynkach) : sygnalizacji włamania i napadu z elementami sygnalizacji alarmu pożarowego i stężeń gazów kontroli dostępu telewizji dozorowej nagłośnienia sali konferencyjnej...

Instytut Techniki Budowlanej ul. Ksawerów 21 – Warszawa

Rodzaj wykonywanych prac: Opracowanie dokumentacji wykonawczej i realizacja systemów (w 16 budynkach):
 • sygnalizacji włamania i napadu z elementami sygnalizacji alarmu pożarowego i stężeń gazów
 • kontroli dostępu
 • telewizji dozorowej
 • domofonowych
 • integracja obiektowych systemów SWiN i realizacja centrum monitorowania alarmów

Sawimed Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Sawicach

Rodzaj wykonanych prac: Opracowanie dokumentacji wykonawczej oraz realizacja systemów:
 • włamania i napadu
 • kontroli dostępu
 • telewizji dozorowej
 • sygnalizacji alarmu pożarowego
 • instalacji przyzywowej
 • instalacji telefonicznej wraz z dostawą urządzeń czynnych
 • telewizji kablowej
 • okablowania strukturalnego wraz z dostawą urządzeń czynnych

Centrum Handlowe Ursynów ul. Puławska – Warszawa

Rodzaj wykonywanych prac: Opracowanie dokumentacji wykonawczej i realizacja systemów:
 • sygnalizacji włamania i napadu
 • telewizji dozorowej

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej – Warszawa

Rodzaj wykonywanych prac: Opracowanie dokumentacji wykonawczej i realizacja systemów:
 • telewizji dozorowej
 • nagłośnienia oraz rejestracji wizji i dźwięku na Sali Konferencyjnej

Biuro Informacji Kredytowej – Warszawa

Rodzaj wykonywanych prac:
 • wykonanie systemu kontroli dostępu do szaf dystrybucyjnych
 • wykonanie rozbudowy okablowania pionowego światłowodowego

INTERSTONE Sp. z o.o. Adamowice k/Mszczonowa

Rodzaj wykonywanych prac: Opracowanie dokumentacji wykonawczej i realizacja systemów dla obiektu magazynowego w Adamowicach k/Mszczonowa:
 • sygnalizacji włamania i napadu
 • kontroli dostępu
 • telewizji przemysłowej
 • sieci strukturalnej
Opracowanie dokumentacji wykonawczej i realizacja systemów dla showroom LAMINAM i INTERSTONE w Warszawie:
 • wykonanie instalacji niskoprądowych i elektrycznych

Akzo Nobel Centrum Szkoleniowe – Pilawa

Rodzaj wykonywanych prac:
 • Wykonanie systemu kontroli dostępu na terenie centrum szkoleniowego i hal produkcyjnych
 • Wykonanie systemu sterowania i sygnalizacją na skrzyżowaniach ruchu kołowo osobowego w halach produkcyjnych

Centrala Prudential – Warszawa

Rodzaj wykonanych prac:
 • wykonanie instalacji sieci strukturalnej

Muzeum Etnograficzne – Warszawa

Rodzaj wykonanych prac. Realizacja systemów ochrony technicznej w ramach II etapu realizacji w tym:
 • sygnalizacji alarmu pożarowego
 • oddymiania grawitacyjnego
 • sygnalizacji włamania i napadu
 • kontroli dostępu
 • telewizji dozorowej

Hotel Alexandrinum w Króbkach Górkach

Rodzaj wykonywanych prac: Wykonanie wszystkich instalacji niskoprądowych w zespole budynków hotelowo-konferencyjny w tym:
 • systemu sygnalizacji pożaru,
 • systemu telewizji dozorowej,
 • nagłośnienia, okablowania strukturalnego,
 • telewizji kablowej,
 • sygnalizacji włamania i napadu,
 • kontroli dostępu.

Zobacz Więcej