Systemy przeciwpożarowe


Na właścicieli i zarządców budynków w Polsce prawo nakłada obowiązek zapewnienia należytej ochrony przeciwpożarowej. Jednak nawet gdyby nie istniały odpowiednie przepisy, które regulują te kwestie, to raczej mało, kto nie podjąłby odpowiednich kroków zmierzających do zapewnienia należytych środków bezpieczeństwa na wypadek pożaru. Szczególnie że jego wystąpienie może spowodować nie tylko poważne straty materialne, ale również – w przypadku braku odpowiednich procedur bezpieczeństwa oraz środków ppoż. – śmierć osób przebywających w obiekcie. Dlatego wszyscy przedsiębiorcy wiedzą, że dobre systemy przeciwpożarowe to podstawa. Jak jednak sprawić by zapewniały niezawodne działanie? Zgłosić się do firmy Ramsec.


Niezawodna ochrona przeciwpożarowa


System przeciwpożarowy musi działać sprawnie, zawsze, w każdej sytuacji. Od niego zależy przecież nierzadko zdrowie i życie ludzi. Wybierając nasze systemy, zyskujesz pewność bezawaryjnej pracy, ponieważ wykonujemy je przy użyciu sprawdzonych komponentów pochodzących od znanych i cenionych producentów z kraju i zagranicy takich jak GE Security, POLON-ALFA, ESSER, MERCOR, BELIMO, D+H, COOPER, MERAWEX, AMBIENT, czy BOSCH. Dodatkowym czynnikiem, który ma duży wpływ na efektywność naszych systemów, jest kompleksowa obsługa, jaką zapewniamy. Przygotujemy indywidualne projekty dostosowane do wymagań danego obiektu. Następnie instalujemy cały system z najwyższą starannością, przestrzegając wyśrubowanych standardów. Oprócz tego zapewniamy stały nadzór nad jego pracą w ramach usług serwisowych.


Skuteczne zabezpieczanie przed pożarem


W ramach naszych usług zakładania systemów przeciwpożarowych zajmujemy się montażem sygnalizacji alarmu pożarowego, czyli instalacji, które są odpowiedzialne za identyfikacje zagrożenie pożarowego. W ich skład wchodzą czułe czujniki, które wykrywają ogień na możliwie wczesnym etapie jego rozprzestrzeniania i przesyłają wiadomość do centrali sygnalizacji pożaru, która po otrzymaniu takich informacji natychmiast wysyła sygnał nie tylko do osób, które powinny nadzorować ewakuacje obiektu, ale także najbliższej jednostki Straży Pożarnej. Dzięki temu możliwie jest ograniczenie strat wywołanych przez pożar.


W celu jak najszybszego powiadomienia o zagrożeniu pożarowym osób przebywających na terenie budynku dobrze jest zamontować dźwiękowy system ostrzegawczy. Oferujemy nie tylko instalację, ale także nadzór systemów DSO, co daje gwarancję, że w sytuacji zagrożenia będą zawsze działać poprawnie. W przypadku obiektów użyteczności publicznej, z których korzystają osoby niezapoznane z opracowanymi procedurami postępowania na wypadek pożaru, zalecamy również zakładanie systemów nagłośnia informacyjnego, dzięki którym można łatwiej kierować ewakuacją.


Oprócz tego w naszej ofercie projektowania systemów przeciwpożarowych znajdują się usługi budowy systemów oddymiania. Pełnią one bardzo ważną funkcję – poprzez odprowadzanie trujących dla ludzi dymów i spalin, które uwalniają się w trakcie pożaru, znacznie uprawnia przeprowadzenie ewakuacji. Usuwanie dymu zależnie od preferencji klienta może odbywać się przez okna, klapy, jak również przy użyciu wentylatorów oddymiających. Sterowanie oddymianiem możemy zintegrować z obsługą klimatyzacji i wentylacji obiektu, co znacznie ułatwia usuwanie zadymionego powietrza z obiektu.

Oferta
Systemy Ochrony Przeciwpożarowej
Systemy ochrony przeciwpożarowej budynków
Oferowane rozwiązania: BELIMO, D+H, COOPER, MERAWEX, AMBIENT, BOSCHi
Projektujemy, instalujemy i serwisujemy systemy niezależnie od ich wielkości i zakresu działania.

    Nasze usługi obejmują:

  • Systemy sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP) oparte na konwencjonalnych i adresowalnych centralach sygnalizacji pożaru i zawierające wszelkie urządzenia niezbędne do: wczesnego wykrycia pożaru, zasygnalizowania tego faktu obsłudze, osobom znajdującym się w obiekcie i jednostkom PSP, a także do sterowania urządzeniami infrastruktury technicznej budynku zgodnie ze scenariuszem pożarowym.
  • Systemy sterowania oddymianiem przez okna, klapy lub z pomocą wentylatorów oddymiąjacych.
  • Systemy sterowania wentylacja i klimatyzacją, w tym klapami w kanałach oddymiających i klapami pożarowymi.
  • Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)

Wszystkie stosowane przez nas urządzenia i materiały posiadają wymagane prawem polskim i UE dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w systemach ochrony przeciwpożarowej. Systemy projektujemy i realizujemy z wykorzystaniem wielokrotnie sprawdzonych urządzeń renomowanych firm krajowych i zagranicznych, między innymi: GE Security, POLON-ALFA, ESSER, MERCOR, BELIMO, D+H, COOPER, MERAWEX, AMBIENT, BOSCHi wielu innych.

Nasze Produkty: