Oferta
Systemy Ochrony Przeciwpożarowej
Systemy ochrony przeciwpożarowej budynków
Oferowane rozwiązania: BELIMO, D+H, COOPER, MERAWEX, AMBIENT, BOSCHi
Projektujemy, instalujemy i serwisujemy systemy niezależnie od ich wielkości i zakresu działania.

    Nasze usługi obejmują:

  • Systemy sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP) oparte na konwencjonalnych i adresowalnych centralach sygnalizacji pożaru i zawierające wszelkie urządzenia niezbędne do: wczesnego wykrycia pożaru, zasygnalizowania tego faktu obsłudze, osobom znajdującym się w obiekcie i jednostkom PSP, a także do sterowania urządzeniami infrastruktury technicznej budynku zgodnie ze scenariuszem pożarowym.
  • Systemy sterowania oddymianiem przez okna, klapy lub z pomocą wentylatorów oddymiąjacych.
  • Systemy sterowania wentylacja i klimatyzacją, w tym klapami w kanałach oddymiających i klapami pożarowymi.
  • Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)

Wszystkie stosowane przez nas urządzenia i materiały posiadają wymagane prawem polskim i UE dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w systemach ochrony przeciwpożarowej. Systemy projektujemy i realizujemy z wykorzystaniem wielokrotnie sprawdzonych urządzeń renomowanych firm krajowych i zagranicznych, między innymi: GE Security, POLON-ALFA, ESSER, MERCOR, BELIMO, D+H, COOPER, MERAWEX, AMBIENT, BOSCHi wielu innych.

Nasze Produkty: